دوره Vmware VCAP-CIA

توضیح دوره Vmware VCAP-CIA

در این دوره به افراد نصب و پیکر بندی Vmware Vcloud آموزش داده می شود و با استفاده از این نرم افزار شر کت Vmware سازمان ها و شرکت های بزرگ می توانند Desktop as a Service , Infrastructure as a Service,Software as a Service را پیاده سازی نمایند.

پیش نیاز دوره

  • VCP

مخاطبین دوره

  • علاقمندان به دوره های شبکه و مجازی سازی

سرفصل دوره

Section1: Configure and Maintain vCloud Director
Section 2: Manage vSphere Resources
Section 3: Manage vCloud Director Resources
Section 4: Manage Complex vCloud Director Networks
Section 5: Manage Security
Section 6: Manage catalogs and vApps

شهریه   800,000  تومان

دوره های برگزار شده :

  • مدت دوره :‌30 ساعت
  • پیش نیاز دوره :‌ VCP
  • نام مدرک : Vmware VCAP-CIA
  • سطح دوره :‌ میانی
فهرست