تقویم آموزشی

* زمان های مشخص شده جهت شروع کلاس ها ممکن است تغییر یابد، لطفاً قبل از ثبت نام با واحد آموزش تماس بگیرید.
* دوره های سازمانی و اختصاصی در تقویم آموزشی ذکر نشده، لذا برای اطلاع بیشتر با واحد آموزش تماس بگیرید.

دوره های مایکروسافت
دوره های سیسکو
دوره های لینوکس
دوره های میکروتیک
دوره های مجازی سازی
دوره های امنیت
فهرست