دوره MTCRE نام دوره : MTCRE

 تعداد ساعت : 16 ساعت

 

توضیح دوره

دوره MTCRE

در دوره MTCRE افراد با پیکر بندی Routing Protocol های مختلف بر روی میکروتیک آشنا می شوند.در واقع در دوره MTCRE مفاهیم ابتدایی مسیر یابی در شبکه مبتنی بر تجهیزات میکروتیک به افراد آموزش داده میشود.پیش نیاز دوره MTCRE دوره MTCNA میباشد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دوره MTCRE و دوره های  دیگر  میکروتیک به لینک زیر مراجعه کنید

دوره های میکروتیک

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های شبکه

علاقمندان به دوره های میکروتیک
سر فصل دوره
Module 1: Static Routing
Module 2: Point to point addressing
Module 3: VPN
Module 4: OSPF
تقویم آموزشی
فهرست