دوره mcsa

توضیح دوره MCSA

دوره MCSA  در سال 2012 بعنوان نسل جدید مدارک مایکروسافت معرفی گردید .دوره MCSA به افراد توانائی مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور 2012 مایکروسافت را می دهد دوره MCSA شامل 4 دوره می باشد و  افراد برای بدست آوردن مدرک MCSA باید آزمون های زیر را با موفقیت پشت سر بگذرانند

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دوره MCSA و دوره های  دیگر شرکت مایکروسافت به لینک زیر مراجعه کنید.

دوره های مایکروسافت

پیش نیاز دوره

  • آشنایی با مفاهیم شبکه
  • Network+

مخاطبین دوره

  • دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
  • علاقمندان به دوره های شبکه و مایکروسافت

سرفصل دوره

Configuring Windows 8 (70-687) Syllabus

Section 1: Installing and Deploying Windows 8
Section 2: Upgrading and Migrating to Windows 8
Section 3: Managing Disks and Device Drivers
Section 4: Configuring and Troubleshooting Network Connections
Section 5: Implementing Wireless Network Connections
Section 6: Implementing Network Security
Section 7: Configuring File Access and Printers on Windows 8 Clients
Section 8: Securing Windows 8 Desktops
Section 9: Configuring Applications
Section 10: Optimizing and Maintaining Windows 8 Client Computers
Section 11: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Section 12: Implementing Hyper-V
Section 13: Troubleshooting and Recovering Windows 8
Section 14: Using Windows PowerShell
Section 15: Troubleshooting IP Routing

Installing and Configuring Windows Server 2012 (70-410) Syllabus
Module 1: Deploying and Managing Windows server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain services Object
Module 4: Automating Active Directory Domain services Administration
Module 5: Implementing IP v4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing Domain Name System
Module 8: Implementing IP v6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
Administering Windows Server 2012(70-411) Syllabus

Section 1: Deploying and Managing server Images
Section 2: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
Section 3: Managing Active Directory Domain services
Section 4: Managing User and Service Accounts
Section 5: Implementing a Group Policy Infrastracture
Section 6: Managing User Desktops With Group Policy
Section 7: Configuring and Troubleshooting Remote Access
Section 8: Istalling , Configuring ,and Troubleshooting the Network Policy Server Role
Section 9: Implementing Network Access Protection
Section 10: Optimizing File Services
Section 11: Configuring Encryption and Advanced Auditing
Section 12: Implementing Update Management
Section 13: Monitoring Windows Server 2012

Configuring Advance Windows Server 2012 Services(70-412) Syllabus

Section 1: Implementing Advanced Network Services
Section 2: Implementing Advanced File Services
Section 3: Implementing Dynamic Access Contorol
Section 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Section 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Section 6: Implementing Active Directory Certificate Services
Section 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Section 8: Implementing Active Directory Federation Services
Section 9: Implementing Network Load Balancing
Section 10: Implementing Failover Clustering
Section 11: Implementing Failover Clustering With Hyper-V
Section 12: Implementing Disaster Recovery

Design and Implementing a Server Infrastructure (70-413) Syllabus

Section 1: Planning a Server Upgrade and Migration
Section 2: Planning and Implementing a Server Deployment Infrastructure
Section 3: Designing and Maintaining an IP Configuration and Address Management Solution
Section 4: Designing and Implementing Name Resolution
Section 5: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Forest and Domain Infrastructure
Section 6: Designing and Implementing an Active Directory Organizational Unit Infrastructure
Section 7: Designing and Implementing a Group Policy Object Strategy
Section 8: Designing and Implementing an Active Directory Domain Services Topology
Section 9: Planning and Implementing Storage
Section 10: Planning and Implementing File Services
Section 11: Designing and Implementing Network Access Services
Section 12: Designing and Implementing Network Protection

Implementing and Advance Server Infrastructure (70-414) Syllabus

Section 1:Overview of Management in an Enterprise Data Center
Section 2: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy
Section 3: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization
Section 4: Planning and Deploying Virtual Machines
Section 5: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution
Section 6: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy
Section 7: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications
Section 8: Planning and Implementing a High Availability Infrastructure Using Failover Clustering
Section 9: Planning and Implementing Server Update Infrastructure
Section 10: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy
Section 11: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure
Section 12: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure
Section 13: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure

شهریه   1,800,000  تومان

دوره های برگزار شده  : 30

  • مدت دوره :‌120 ساعت

  • پیش نیاز دوره :‌Network+
  • نام مدرک : MCSA

  • سطح دوره :‌ مقدماتی
فهرست