دوره ccna security نام دوره : CCNA Security

 تعداد ساعت :  40 ساعت

توضیح دوره

دوره CCNA Security

 CCNA Security کوتاه شده عبارت (Implementing Cisco IOS Network Security)می باشد. در دوره CCNA Security افراد با ایجاد امنیت بر روی تجهیزات شبکه آشنا می شوند.

متخصصین شبکه با داشتن مدرک CCNA-Security توانایی لازم برای تشخیص تهدیدات و مقابله با خطرات و حملاتی که شبکه را تهدید می کند، کسب می کنند.

مدرک CCNA-Security تأئید کننده مهارت فرد جهت تأمین امنیت شبکه های سیسکو می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در زمینه دوره CCNA Security و دوره های دیگر شرکت سیسکو به لینک زیر مراجعه کنید

دوره های سیسکو

مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های شبکه

علاقمندان به دوره های سیسکو
سر فصل دوره
Module 1 :Security and Cisco Routers
Hardening Cisco IOS Devices
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Cisco Security Manager (CSM) 4.5 Series
Module 2 :AAA on Cisco Devices
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
CCNA Security Prep from Networkers
Module 3 :IOS ACLs
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Reflexive Access Control Lists (ACLs): Overview
Module 4 :Secure Network Management and Reporting
Secure Network Analysis Essentials with Case Studies
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Module 5 :Common Layer 2 Attacks
Mitigating Layer 2 Attacks
LAN Switching Lab Demo Series
Module 6 :Cisco Firewall Technologies
ASA QLM
Cisco ASA 5500 Series Software Rel. 8.3(x) Series
Chapter 3: Network Security Using Cisco IOS Firewalls
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Module 7 :Cisco IPS
Chapter 6: Network Security Using Cisco IOS IPS
Chapter 5: Cisco IOS IPS
Securing Hosts Using Cisco Security Agent (HIPS) v3.1
Securing Cisco Routers 1.0 (SECR)
Module 8 : VPN TechnologiesHide Titles
Implementing Generic Routing Encapsulation (GRE) over IPsec Using Cisco IOS Software Rel. 15.2 Series
Diffie Hellman Exchange
Hardware VPN at Cisco
Configuring IPsec Site-to-Site VPN
Site-to-Site IPsec VPN Operations
Secure Volunteer Game
CCNA Security: IPsec VPNs
CCNA Security: SSL VPNs
تقویم آموزشی
فهرست