مهندس فرزاد قربانی

مدرس دوره های مایکروسافت و مجازی سازی
سابقه تدریس : 4 سال
مدارک بین المللی
MCSA 2012 – MC ID : 11446751
MCPS 2012 – MC ID : 11446751
MCSE 2012 – MC ID : 11446751
MCSE2016-  Cloud Plotform and Infrastructure   F813- 3002
MCP: F088-2624
MCSE2012- Server Infrastracture  F140-5680
سوابق کاری
شرکت دارویی تأمین
طراحی و پیاده سازی بستر مجازی
راه اندازی کلاستر بین سرورهای ESXi
راه اندازی HA برای ماشین های مجازی
به روز رسانی سرورهای مجازی ساز ESXi
راه اندازی File Server
به روز رسانی سرویس Active Directory از 2008 به 2012 R2
شرکت توزیع برق مشهد
طراحی و پیاده سازی شبکه مایکروسافتی
راه اندازی سرویس های WSUS و IIS
راه اندازی بستر مجازی بر اساس محصولات VMware
 شرکت تولید مواد اولیه داروپخش تماد
طراحی ، نصب و راه اندازی شبکه بر اساس سیستم عامل های مایکروسافتی
راه اندازی سرویس های WDS ، Hyper-V و DFS
 شرکت پتروشیمی پردیس
پیاده سازی بستر مجازی
راه اندازی Clustering بین چهار سرور مجازی ساز
راه اندازی HA برای ماشین های مجازی
 شرکت بارز
پیاده سازی بستر مجازی
راه اندازی Clusternig بین سرورها
راه اندازی HA بین ماشین های مجازی
راه اندازی DPM بین 4 سرور ESXi
و بسیاری از سازمان ها و شرکت های دیگر
توانائی تدریس
Network+
MCSE 2012
MCSE2016
Vmware VCP
Vmware VDI
Vmware VCAP-CIA
فهرست