نام دوره : Vmware VDI

 تعداد ساعت :  30 ساعت

 

توضیح دوره

دوره Vmware VCAP-CIA

در این دوره به افراد نصب و پیکر بندی Vmware Vcloud آموزش داده می شود و با استفاده از این نرم افزار شر کت Vmware سازمان ها و شرکت های بزرگ می توانند Desktop as a Service , Infrastructure as a Service,Software as a Service را پیاده سازی نمایند.
مخاطبین دوره

علاقمندان به دوره های شبکه

علاقمندان به دوره های مجازی سازی
سر فصل دوره
Module 1: Configure and Maintain vCloud Director
Module 2: Manage vSphere Resources
Module 3: Manage vCloud Director Resources
Module 4: Manage Complex vCloud Director Networks
Module 5: Manage Security
Module 6: Manage catalogs and vApps
تقویم آموزشی
فهرست