•  حضور در جلسات بیش از 70درصد زمان دوره
 •  کسب نمره قبولی در آزمون پایان دوره که توسط موسسه و به صورت آنلاین برگزار می شود.
 •  تسویه حساب کامل شهریه دوره
 • در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده مدرک شما پس از 72 ساعت صادر خواهد شد.
 • خواهشمندیم قبل از مراجعه حضوری با موسسه تماس بگیرید.

  نام (الزامی)

  نام خانوادگی (الزامی)

  نام به لاتین (الزامی)

  نام خانوادگی به لاتین (الزامی)

  ایمیل

  تلفن همراه

  دوره مورد نظر (الزامی)

  نام پدر (الزامی)

  شماره شناسنامه (الزامی)

  فهرست