دوره MTCSE

توضیح دوره MTCSE

در پایان دوره آموزشی (MTCSE(MikroTik Certified Security Engineer افراد شرکت کننده قادر به طراحی و پیاده سازی معیارهای امنیتی مناسب با شبکه خود را خواهند داشت. در این دوره افراد با روش های حمله و مقابله با آن ها با استفاده از تجهیزات میکروتیک آشنا خواهند شد. در دوره MTCSE به مباحث مهمی همچون فایروال – حملات مختلف در لایه های OSI و Cryptography – ایجاد امنیت روی روترهای میکروتیک و استفاده از تانل های امن خواهیم پرداخت.

پیش نیاز دوره

  • MTCNA

مخاطبین دوره

  • مهندسین و متخصصین شبکه که می خواهند امنیت را روی شبکه های مبتنی بر میکروتیک فراهم آورند

سرفصل دوره

Section1

Attacks, mechanisms and services
The most common threats
RouterOS security deployment

Section 2

Packet flow, firewall chains
Stateful firewall
RAW table
SYN flood mitigation using RAW table
RouterOS default configuration
Best practices for management access
Detecting an attack to critical infrastructure services
Bridge filter
Advanced options in firewall filter
ICMP filtering

Section 3

MNDP attacks and prevention
DHCP: rogue servers, starvation attacks and prevention
TCP SYN attacks and prevention
UDP attacks and prevention
ICMP Smurf attacks and prevention
FTP, telnet and SSH brute-force attacks and prevention
Port scan detection and prevention

Section 4

Introduction to cryptography and terminology
Encryption methods
Algorithms – symmetric, asymmetric
Public key infrastructure (PKI)
Certificates
Self-signed certificates
Free of charge valid certificates
Using the certificates in RouterOS

Section 5

Port knocking
Secure connections (HTTPS, SSH, WinBox)
Default ports for the services
Tunneling through SSH

Section 6

Introduction to IPsec
L2TP + IPsec
SSTP with certificates

شهریه   500,000  تومان

دوره های برگزار شده :

  • مدت دوره :‌16 ساعت
  • پیش نیاز دوره :‌ MTCNA

  • نام مدرک : MTCSE
  • سطح دوره :‌ پیشرفته
فهرست