موسسه نورانت  برای آن دسته از افرادی که علاقمند به فراگیری همه دوره های میکروتیک هستند ، دوره ای ویژه متشکل از 5 دوره مختلف
شرکت میکروتیک ، تدارک دیده است و آن را در قالب میکروتیک پک ارائه می دهد.
این مجموعه تشکیل شده از:

نام دوره

تعداد ساعت

MTCNA

40

MTCUME

16

MTCRE

16

MTCTCE

16

MTCWE

16

MikroTik Pack
104
فهرست