نام دوره :  Skype For Business 2019

تعداد ساعت :  40 ساعت

توضیح دوره

دوره Skype For Business 2019

Skype For Business 2019 یکی دیگر از نرم افزارهای ارائه شده توسط شرکت مایکروسافت می باشد. با استفاده از Skype For Business 2019 می توان ارتباط درون و برون سازمانی را یکپارچه کرد.

نرم افزار Skype For Business 2019 به سازمانها این امکان را می دهد که کلیه کارمندان در هر لحظه و هر مکانی بتوانندکار خود را انجام دهند. از دیگر امکانات این نرم افزار می توان به چت سرور، ویدئو کنفرانس و ارتباط تلفنی بر روی بستر IP اشاره نمود.

مخاطبین دوره
مهندسین شبکه
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت
سر فصل دوره

 

آشنایی با Skype For Business 2015

          بررسی تاریخچه Skype For Business 2015

          بررسی امکانات Skype For Business 2015

          بررسی Role های Skype For Business 2015

          بررسی انواع توپولوژی های Skype For Business 2015

نصب و پیکربندی Skype For Business 2015

          پیشنیاز های نصب Skype For Business 2015

          نصب مقدماتی Skype For Business 2015

          آشنایی و پیکربندی Topology Builder

          آشنایی و مدیریت control panel

          فعال سازی و مدیریت کاربران در control panel

          پیکربندی و پیاده سازی Conferencing

          مدیریت Mobile Users

          پیکربندی Persistent Chat

یکپارچه سازی Skype For Business 2015 با سایر نرم افزارها

          یکپارچه سازی با Microsoft Exchange server

          یکپارچه سازی با نرم افزار  CTI 2016

          یکپارچه سازی با Microsoft Dynamics CRM 2016

پیاده سازی High Availability و Disaster Recovery

          پیاده سازی Disaster Recovery

          پیاده سازی Front End Pool Pairing

طراحی و پیاده سازی Monitoring  و  Archiving

          مدیریت Policy ها

          گزارشگیری

تقویم آموزشی
فهرست