نام دوره :MCSA: Windows Server 2016

 تعداد ساعت : 120

دوره  MCSA 2016

دوره2016 MCSA بعنوان جدیدترین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت و پیکربندی نسل جدید سرورهای مایکروسافت ارائه شده است. دوره MCSA 2016 به افراد توانائی مدیریت سرویس های مختلف بر اساس سرور 2016 مایکروسافت را می دهد. مدرک MCSA 2016 دارای سه دوره مختلف می باشد:

        (70-740)Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

(70-741)Networking with Windows Server 2016

(70-742)Identity with Windows Server 2016

افراد با گذراندن سه دوره فوق و شرکت در آزمون بین المللی می توانند مدرک MCSA:Windows Server 2016 را دریافت نمایند.

دوره های مایکروسافت

فهرست