نام دوره :  دوره امنیت ویندوز سرور – Securing Windows Server 2016

تعداد ساعت :  40 ساعت

توضیح دوره

میدانیم که امروزه درصد قابل توجهی از سرویس های راه اندازی شده در سازمان هایی با اندازه های مختلف، در قالب سیستم عامل ها و محصولات کمپانی های بزرگی همانند Microsoft میباشد که در این میان سهم محصولات سروری این کمپانی بسیار زیاد است.

متاسفانه بسیاری عقیده دارند که صرف نصب و راه اندازی سرویس ها در سطح شبکه کافی بوده و به همین دلیل اینگونه شبکه ها همواره از لحاظ امنیتی با تهدیدات جدی روبرو هستند.

لذا یکی از مهم ترین موارد در رابطه با سنجش مهارت های مدیران شبکه در مراحل بعد از نصب و راه اندازی سرویس ها، امنیت سرویس، سیستم عامل و شبکه بصورت کل میباشد که عدم آگاهی و توجه به آن منجر به آسیب های غیرقابل جبران خواهد شد.

در همین رابطه موسسه بین المللی نورانت با توجه به اهمیت پیاده سازی یک استرتژی امنیتی پیشرفته در شبکه، اقدام به برگزاری دوره Securing Windows Server 2016 نموده که گذراندن این دوره برای تمامی فعالان این حوزه ضروری می باشد.

فهرست