دوره MCSE:Productivity

 نام دوره :MCSE:Productivity

 تعداد ساعت : 120ساعت

 

توضیح دوره

دوره  MCSE:Productivity

مدرک MCSE:Productivity مربوط به محصولات پر کاربرد شرکت مایکروسافت مانند Exchange , Sharepoint می باشد و افراد پس از گذراندن MCSA 2016 و یا MCSA 2012 می توانند با توجه به نیاز به محصولات فوق یکی از آزمون های زیر را انتخاب و بگذرانند.

(70-345)Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

(70-339)Managing Microsoft SharePoint Server 2016

 

دوره های مایکروسافت

مخاطبین دوره
دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت
سر فصل دوره
 • Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

  Module 1:Plan, deploy, manage, and troubleshoot mailbox databases
  Module 2:Plan, deploy, manage, and troubleshoot client access services
  Module 3:Plan, deploy, manage, and troubleshoot transport services
  Module 4:Plan, deploy, and manage an Exchange infrastructure, recipients, and security
  Module 5:Plan, deploy, and manage compliance, archiving, eDiscovery, and auditing
  Module 6:Implement and manage coexistence, hybrid scenarios, migration, and federation

  Managing Microsoft SharePoint Server 2016
  Module 1:Design SharePoint infrastructure
  Module 2:Plan authentication and security
  Module 3: Plan workload optimization
  Module 4:Plan productivity solutions
  Module 5:Manage search capabilities
  Module 6:Plan and configure cloud services
 • Module 7:Monitor and optimize a SharePoint environment
تقویم آموزشی
فهرست