دوره MCSA 2016

 نام دوره :MCSA: Windows Server 2016

 تعداد ساعت : 120

توضیح دوره

دوره  MCSA 2016

دوره2016 MCSA بعنوان جدیدترین مدرک مایکروسافت در زمینه مدیریت و پیکربندی نسل جدید سرورهای مایکروسافت ارائه شده است. دوره MCSA 2016 به افراد توانائی مدیریت سرویس های مختلف بر اساس سرور 2016 مایکروسافت را می دهد. مدرک MCSA 2016 دارای سه دوره مختلف می باشد:

        (70-740)Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

(70-741)Networking with Windows Server 2016

(70-742)Identity with Windows Server 2016

افراد با گذراندن سه دوره فوق و شرکت در آزمون بین المللی می توانند مدرک MCSA:Windows Server 2016 را دریافت نمایند.

دوره های مایکروسافت

مخاطبین دوره
دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت
سر فصل دوره
 • Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

  Module 1:Install Windows Servers in host and compute environments
  Module 2:Implement storage solutions
  Module 3: Implement Hyper-V
  Module 4:Implement Windows containers
  Module 5:Implement high availability
  Module 6:IMaintain and monitor server environments

  Networking with Windows Server 2016

  Module 1:Implement Domain Name System
  Module 2:Implement DHCP
  Module 3: Implement IP Address Management
  Module 4:Implement network connectivity and remote access solutions
  Module 5: Implement core and distributed network solutions
  Module 6:Implement an advanced network infrastructure

 • Identity with Windows Server 2016

  Module 1:Install and configure Active Directory Domain Services
  Module 2:Manage and maintain AD DS
  Module 3: Create and manage Group Policy
  Module 4:Implement Active Directory Certificate Services
  Module 5: Implement identity federation and access solutions

   

تقویم آموزشی
فهرست