اساتید نورانت

مهندس علیرضا راستی دوست AliReza Rasti Doust

مدارک و سوابق بین المللی آقای مهندس علیرضا راستی دوست

 • CISSP® - Certified Information Systems Security Professional
 • CEH - Certified Ethical Hacker
 • CHFI - Computer Hacking Forensic Investigation
 • ECSA - EC-Council Certified Security Analyst
 • ISO 27001 Auditor & lead Auditor
 • Security +
 • CCSP - Cisco Certified Security Professional
 • MCSA/MCSE:Security
 • MCSA/MCSE:Messaging


 • ISC2 ID : 313699
 • Microsoft ID : 3028417
 • CISCO ID : CSCO11146307
 • Comptia ID : COMP001003401807
 • ISO27001 : CCP/ME/F1116
 • EC-council ID : ECC925143

دانلود رزمه

مهندس جعفر عقربی Jafar Aghrabi

مدارک و سوابق بین المللی

 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert
 • Excahnge Server
 • CCNA : Cisco Certified Network Associate
 • CCNP : Cisco Certified Network Professional
 • LPIC 1 : Linux  Professional Institute Certification 1
 • LPIC 2 : Linux  Professional Institute Certification 2

دانلود رزمه

مهندس حبیب بهرامی Habib Bahrami

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert

 

دانلود رزمه

مهندس علیرضا زاهدی  AliReza Zahedi

مدارک و سوابق بین المللی

 • CCNP Routing Switching
 • CCNA Routing Switching
 • Asterisk ECE
 • Mikrotik MTCINE
 • Mikrotik MTCRE
 • Mikrotik MTCNA
 • Microsoft MCSE 2012 License F023-3755
 • Microsoft MCSA 2012 License E961-3880
 • Microsoft MCP 2012 License E960-3471
 • Microsoft MCITP 2008
 • CompTIA Network +

 

دانلود رزمه

مهندس فرزاد قربانی Farzad Ghorbani

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert

 

دانلود رزمه

مهندس علی علاف زاده Ali AllafZadeh

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert
 • CCNA : Cisco Certified Network Associate
 • CCNP : Cisco Certified Network Professional
 • LPIC 1 : Linux  Professional Institute Certification 1
 • LPIC 2 : Linux  Professional Institute Certification 2

دانلود رزمه

مهندس سیدحمید سیدمحمد Seyed Hamid Seyed Mohammad

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert

 

دانلود رزمه

مهندس مجتبی حسین Mojtaba Hossein

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • CCNA : Cisco Certified Network Associate

 

دانلود رزمه

مهندس مهیار صفائی Mahyar Safaee

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert

 

دانلود رزمه

مهندس علیرضا عربیان Alireza Arabian

مدارک و سوابق بین المللی

 • CCNA : Cisco Certified Network Associate
 • CCNP : Cisco Certified Network Professional

 

 

دانلود رزمه

مهندس امیر مسعود خلج AmirMasoud Khalaj

مدارک و سوابق بین المللی

·         ACE (American Council on Education) Credit: Campus Network Design & T-Shoot

·         MCSA 2010: Server Administration

·         MCITP: Server Administration 2008

·         MCITP: Enterprise Administration 2008

·         MikroTik MTCNA

·         CEH v8

·         CompTIA Network-Plus

·         ACE No: 7069 Since 2012/01/09

·         MCID: 8602222

·         MCTID: 991304

 

 

دانلود رزمه

مهندس سجاد زیاد پوراصل Sajjad ZiadpourAsl

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Exper

 

 

دانلود رزمه

مهندس رسول آرائی نژاد Rasool AriiNejad

مدارک و سوابق بین المللی

 • Network+
 • MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Exper

 

 

دانلود رزمه


 • تلفن:88175560 -021
 • فکس:888175534-021
 • ایمیل: info [at] noora.ir
??? ???

بر اساس ماده 23 قانون حمایت حقوق مولفان، کلیه آثار ارائه شده در سایت با مجوز از صاحب امتیاز اثر می باشد کلیه حقوق سایت برای مؤسسه نورا نت (NooraNet) محفوظ بوده و هر گونه برداشت غیرمجاز پیگرد قانونی دارد