دوره Shell Scripting

توضیح دوره Shell Scripting

یکی از مهم ترین زبان های اسکریپت نویسی Shell و در بسیاری از سیستم عامل ها لینوکس Bash Scripting می باشد که به افراد توانائی مدیریت – فرآیندهای سیستم عامل به صورت اتوماتیک را می دهد و در بسیاری از دوره های تست نفوذ و Hardening کاربرد زیادی دارد.

پیش نیاز دوره

  • LPIC1+LPIC2

مخاطبین دوره

  • علاقمندان به دوره های لینوکس

سرفصل دوره

Part I Shell Scripting Basics

Basic Script Building

Using Structured Commands

More Structured Commands

Handling User Input

Presenting Data

Script Control

Part III Advanced Shell Scripting

Creating Functions

Writing Scripts for Graphical Desktops

Introducing sed and gawk

Regular Expressions

Advanced sed

Advanced gawk

Working with Alternative Shells

Part III Creating Practical Scripts

Writing Simple Script Utilities

Producing Scripts for Database, Web, and E-Mail

Creating Fun Little Shell Scripts

شهریه   450,000  تومان

دوره های برگزار شده : 8

  • مدت دوره :‌24 ساعت
  • پیش نیاز دوره : ‌Lpic – 2
  • نام مدرک : Shell Scripting
  • سطح دوره :‌ پیشرفته
فهرست