دوره جامع لینوکس

 LPIC-1 نام دوره :  Linux – Pack

 تعداد ساعت :  110 ساعت

توضیح دوره

دوره Linux – Pack

هدف از این مجموعه آموزشی که توسط موسسه نورانت ارائه شده تربیت نیروی متخصص  در زمینه مدیریت سیستم عامل لینوکس می باشد، در این مجموعه آموزشی دوره های Linux -Essential- Lpic-1 – Lpic-2   به صورت پیوسته تدریس میشود. در جدول زیر میتوانید زمانبندی تعداد ساعت هر دوره را مشاهده فرمایید.

نام دوره

زمان

Linux – Essential

16

Lpic – 1

47

Lpic – 2

47

مخاطبین دوره
علاقمندان به دوره های لینوکس
تقویم آموزشی
فهرست