دوره Linux Essentials

توضیح دوره Linux Essentials

در دوره Linux Essentials افراد با مباحثی از قبل آشنایی با مفاهیم لینوکس و متن باز، خط فرمان، ساختار فایل ها و بسیاری موارد دیگر که مقدمه دوره LPIC – 1 می باشد آشنا می شوند.

توصیه می شود افراد قبل از ورود به دوره LPIC – 1 این دوره را بگذرانند.

در صورتیکه در مجموعه آموزشی لینوکس یا دوره Linux – Pack را ثبت نام کنید این دوره رایگان می باشد.

پیش نیاز دوره

  • Network+

مخاطبین دوره

  • علاقمندان به دوره های لینوکس

شهریه   200,000  تومان

دوره های برگزار شده : 10

  • مدت دوره :‌16 ساعت

  • پیش نیاز دوره : ‌Network+
  • نام مدرک : Linux Essential

  • سطح دوره :‌ مقدماتی

فهرست