مهندس سجاد زیاد پور

مدرس دوره های مایکروسافت و لینوکس
سابقه تدریس : 4 سال
مدارک بین المللی
 CompTIA Network-Plus
MCP: Microsoft Certified Professional
MCSA 2012: Microsoft Certified Solutions Associate
MCSE 2012: Microsoft Certified Solutions Expert
LPIC-1
LPIC-2
سوابق کاری
عیب یابی و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری
نصب و راه اندازی ارتباط شعب سازمان بر پایه ی Mikrotik Router
مدیریت فنی شرکت حامی ارتباطات (سانیار ارتباطات)
5 سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه ی شبکه
4 سال سابقه تدریس دوره های+ MCSE,LPIC 1,LPIC 2,Network 
انجام پروژه های راه اندازی و پشتیبانی شبکه های مبتنی بر Active directory , Open LDAP
شرکت دارویی تامین
شرکت دارویی سبحان
شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
توانائی تدریس
Network+
MCSE 2012
LPIC 1
LPIC 2
فهرست