مهندس مهیار صفایی

مدرس دوره های مایکروسافت
سابقه تدریس : 5 سال
مدارک بین المللی
Network+
MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert
سوابق کاری
Information Technology Consultant Chief Executive Officer Of Soofianet Co
Tamin Oil , Gas and Petrochemical Investment Company (TAPICO)
Designing and implementing network datacenter Petrochemical Lordegan Designing and Implementing network datacenter (ADDS,FireWall)
توانائی تدریس
MCSE 2012
MCSE2016
Lync Server
Skype For Business 2019
MCSE: VDI Virtual  Desktop Infrastructure
فهرست