مهندس متین حسین پور

مدرس دوره های شبکه
سابقه تدریس : 3 سال
مدارک بین المللی
Network+
LPIC1
LPIC2
سوابق کاری
  • آوا گسترسرو 93-94
پشتیبانی پاپ سایت و کارشناس NOC
پیاده سازی و پشتیبانی سرویس های مانیتورینگ

 

  • موسسه آموزشی نورانت 95-97
مدرس دوره های شبکه
مدرس دوره های LPIC

 

  • امن افزار گستر شریف -97-96
مشارکت در پروژه تولید فایروال ملی
مشارکت درپروژه تولید IPS ملی
تولید تجهیزات امنیتی شبکه
تست دستگاه های امنیتی شبکه

 

  • فراسامد
مشاوره شبکه و پیاده سازی سرویس های زیرساختی شبکه

 

  • سل تک فارمد
راه اندازی سرویس های Apache , DNS  , Nginx
مشاوره شبکه مبتنی بر سرویس های Open Source
پیاده سازی ارتباطات VPN

 

  • عضو شرکت فنی مهندسی ITNovin
توانائی تدریس
Network+
LPIC1
LPIC2
فهرست