امکانات مؤسسه نورانت (NooraNet)

  • داشتن فضای آموزشی مناسب
  • اساتید با تجربه
  • لابراتور های مجهز
  • اینترنت پر سرعت
  • همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ جهت معرفی دانشجویان پس از اتمام دوره

فضای آموزشی مناسب

لابراتور های سیسکو

تجهیزات تعداد
Router 2500 6
Router 2600 4
Router 1600 4
Router 878 2
Router 1841 2
Switch 2950 2
Switch 3550 4
ASA (Firewall) 5500 6
AIP SSC (IDPS) 1 1

لابراتورهای مایکروسافت و مجازی سازی Vmware

تجهیزات
تعداد
مشخصات
Server Dell R320 1

CPU Xeon E5-2400

RAM 64G

H.D.D 4*512G (SSD)

Server Dell R430 4

CPU Xeon E5-2400

RAM 256G

H.D.D 4*IT (SSD)

کامپیوتر 64 بیتی 20

Mainboard gigabyte

CPU Intel Xeon

RAM 8 GB

NIC Intel 2 10/100/1000

کامپیوتر 64 بیتی 20

Mainboard gigabyte

CPU Corei5

RAM 8 GB

NIC Intel 2 10/100/1000

فهرست