برگزاری دوره پایتون

با توجه به کاربردی بودن زبان برنامه نویسی پایتون و استفاده از آن در همه علوم و نیاز به دانستن این زبان برنامه نویسی برای افرادی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می کنند.
موسسه نورانت اقدام به برگزاری دوره Python Swissknife نموده است و این دوره پیش نیاز دوره Python For Infosec  شرکت SANS می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با دوره های امنیت سایبری به سایت www.noorasec.com مراجعه فرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست