به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا موسسه نورانت در نظر دارد  دوره های زیر را با تخفیف ویژه ارائه دهد.

مهلت ثبت نام تا روز پنجشنبه مورخ 97/09/29

نام دوره

تعداد ساعت

روزهای برگزاری

تاریخ برگزاری

زمان برگزاری

شهریه دوره (تومان)

Network+

30

زوج

97/10/05

9:00 الی 15:00

70,000

MCSE2016 160

یکشنبه – سه شنبه

97/10/11

17:00 الی 20:00

1.400.000

MCSE2016

160

پنجشنبه – جمعه

97/10/07

14:00 الی 20:00

9:00 الی 15:00

1.400.000

CCNA

50

زوج

97/10/29

9:00 الی 15:00

450,000

CCNA

50

یکشنبه – سه شنبه

97/11/09

9:00 الی 15:00

450,000

VCP

30

چهارشنبه تا جمعه

97/11/19

9:00 الی 19:00

300,000

VDI

24

یکشنبه – سه شنبه

97/11/09

17:00 الی 20:00

300,000

VDI

24

چهارشنبه تا جمعه

97/12/08

9:00 الی 17:00

300,000

فهرست