نام شرکت / سازمان : شرکت دانش بنیان آینده سازان اندیشه نوین

جنسیت : مرد

عنوان شغلی: کارشناس کامپیوتر (شبکه و برنامه نویسی)

مهارت ها :

Java:

 Java-Servlet, Java-FX, Hibernate, Java-EE, Android

php:

Yii, CodeIginter, Laravel

C/CPP:

QT, Encryption

Front end:

Html5, Java Script/J query, CSS3, Responsive Desighn, Bootstrap, Uikit, Foundation, Bulma

Swift:

IOS

C#:

WPF, EF, Asp.net Web api, Asp.net MVC, Windows Phone

Network:

MCSE, CCNA R&SW, CCNP R&SW, Helpdesk, Exchange, Skype for Buissness, Share point, Voip(Asterisk/Kamailio)

 اطلاعات تماس:

ارسال رزومه:       www.isaan.ir

توضیحات : واجدین شرایط جهت اطلاع وثبت نام به سایت www.isaan.ir قسمت همکاری با ما مراجعه نمایند.

 

فهرست